CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC

 1. Công ty cổ phần Khoáng Chất Công Nghiệp G&T  và công ty CP Mông Sơn đang hợp tác với nhau trong nhiều dự án đầu tư mỏ, khảo sát địa chất, tuyển khoáng, khai thác và kinh doang các loại khoáng chất như: bột cacbonat canxi, thạch anh nghiền, đá quý...

2. Dự án với công ty TNHH YFA là hợp tác cùng nhau phát triển các loại khoáng chất, nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp.

Công ty TNHH YFA là một trong những đối tác chiến lược của chúng tôi. Hiện nay hai bên đang cùng nhau phát triển công nghệ sản xuất và phân phối các sản phẩm như: Cao lanh, felsfat, tals, dolomit, thạch cao...

Viết bình luận