Công nghệ silicat

Ngày nay cùng với sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp, công nghệ hóa silicat đang dần khẳng định được vai trò của ngành. Những lĩnh vực chủ yếu của công nghệ silicat là: công nghệ sản xuất xi măng, công nghệ sản xuất gốm sứ và gạch ốp lát, công nghệ sản xuất thủy tinh, công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa, công nghệ sản xuất phân bón ....

Công nghệ hóa silicat đã đạt được rất nhiều thành tựu và tạo ra cho xã hội nhiều sản phẩm có chất lượng cao, thẩm mỹ đẹp, tính ổn định, giảm ô nhiễm môi nhiễm môi trường ...