Công ty cổ phần Khoáng chất công nghiệp Việt Nam

Công ty cổ phần Khoáng chất công nghiệp Việt Nam được thành lập vào tháng 1 năm 2012 với những thế mạnh của mình về khoa học công nghệ trong các ngành như: Tìm kiếm thăm dò, đánh giá chất lượng, trữ lượng khoáng sản, quy hoạch vùng nguyên liệu, khai thác, tuyển khoáng, chế biến khoáng sản, chuẩn bị nguyên liệu khoáng cho các dây chuyền sản xuất…

 Khoa học phát triển đã tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho con người. Để tạo ra được những sản phẩm như vậy đòi hỏi phải có những công nghệ hiện đại và nguyên liệu chất lượng cao...Nguyên liệu khoáng là nguồn nguyên liệu ổn định và là nguyên liệu chủ yếu cho công nghiệp. Nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu khoáng chất lượng cao cho các ngành công nghiệp Công ty cổ phần Khoáng chất công nghiệp Việt Nam sẽ là chiếc cầu nối giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp trong những lĩnh vực liên quan.

Viết bình luận