04/12/2016 - Đăng bởi: khoáng chất công nghiệp - 0 bình luận

Chuyển giao công nghệ khoáng chất

Khoáng sản khai thác từ tự nhiên muốn trở thành nguyên liệu phải qua tuyển và luyện, công việc này gọi chung là chế biến khoáng sản. Tại...

Xem thêm

04/12/2016 - Đăng bởi: khoáng chất công nghiệp - 0 bình luận

Tư vấn đầu tư mỏ

Đầu tư mỏ cần có những kiến thức về địa chất, giá trị và hiệu quả mà mỏ mang lại. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng...

Xem thêm

04/12/2016 - Đăng bởi: khoáng chất công nghiệp - 0 bình luận

Tư vấn môi trường

Hiện nay vấn đề môi trường đang được nhà nước quản lý nghiêm ngặt. Các doanh nghiệp cũng dần chú trọng tới việc bảo vệ môi trường nhiều...

Xem thêm