ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CÔNG TY

Công ty có đội ngũ nhân viên là các kỹ sư thuộc các ngành: Địa chất, khai thác, tuyển khoáng, môi trường, trắc địa, công nghệ hóa silicat, tài chính, kế toán…

1. KSĐC. Phạm Văn Chung
2. KSĐC. Phạm Thanh Tùng
3. KSMT. Đặng Xuân Hùng
4. KSTĐ. Mạch Thọ Sáu
5. KSTĐ. Nguyễn Hữu Tâm
6. KSTĐ. Phạm Văn Đức
7. KSCK. Nguyễn Đình Thảo
8. KSKT. Pham Anh
9. CNKT. Nguyễn Thị Huyền
10. CNKT. Nguyễn Thị Mơ
11. ThSKT. Phạm Thị Mai Lê
Đặc biệt là công ty có những chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực:
1. PGS.TS. Kiều Quý Nam là chuyên gia khoáng vật, Viện Địa chất-viện khoa học công nghệ Việt Nam.
2. PGS.TS. Lê Thanh Mẽ là chuyên gia thạch học, trường ĐH Mỏ-Địa chất.
3. PGS.TS. Nguyễn Văn Phổ là chuyên gia địa hóa, viện Địa chất-viện khoa học công nghệ Việt Nam.
4. TS. Nguyễn Đăc Lư chuyên gia khoáng sản, Liên đoàn bản đồ.
5. TS. Tạ Ngọc Dũng chuyên gia công nghệ sản xuất xi măng, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
6. TS. Hoàng Văn Long là chuyên gia địa chất biển,trường ĐH Mỏ-Địa chất.
Cùng nhiều chuyên gia thuộc các liên đoàn địa chất, Các viên nghiên cứu trong cả nước.

 

Viết bình luận