05/10/2018 - Đăng bởi: công ty khoáng chất công nghiệp - 0 bình luận

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CÔNG TY

Công ty có đội ngũ nhân viên là các kỹ sư thuộc các ngành: Địa chất, khai thác, tuyển khoáng, môi trường,...

Xem thêm

03/08/2017 - Đăng bởi: công ty khoáng chất công nghiệp - 0 bình luận

GIỚI THIỆU VỀ CÁC SẢN PHẨM KAOLIN

Công ty Cổ phần Khoáng chất Công nghiệp Việt Nam xin giới thiệu về sản phẩm Kaolin của công ty ...

Xem thêm

03/07/2017 - Đăng bởi: công ty khoáng chất công nghiệp - 0 bình luận

Dự án sản xuất bột KaoLin ( Cao Lanh ) lọc

Xem thêm

03/07/2017 - Đăng bởi: công ty khoáng chất công nghiệp - 0 bình luận

Dự án sản xuất bột Thạch Anh

Xem thêm

03/07/2017 - Đăng bởi: công ty khoáng chất công nghiệp - 0 bình luận

Dự án sản xuất Đất Sét

Xem thêm