HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Công ty cổ phần Khoáng chất Công nghiệp đã hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai nhiều dự án khoa học với các trung tâm khoa học như:

- Bộ môn công nghệ silicat - ĐH Bách Khoa Hà Nội;

- Khoa Địa Chất - ĐH Mỏ Địa Chất;

- Bộ Môn Tuyển Khoáng - ĐH Mỏ Địa Chất;

- Trung tâm triển khai công nghệ khoáng chất - ĐH Mỏ Địa Chất;

- Viện Địa Chất - Viện Khoa học công nghệ VN;

- Viện Vật Liệu Xây Dựng và nhiều đơn vị khác...

Viết bình luận