LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Tư vấn đánh giá chất lượng, trữ lượng, giá trị kinh tế mỏ.
- Khoan thăm dò Địa chất và ĐCTV-ĐCCT.
- Tư vấn đầu tư và mua bán mỏ.
- Tư vấn chuyển giao công nghệ khai thác, tuyển khoáng và chế biến khoáng sản.
- Tư vấn khai thác khoáng sản, xây dựng mỏ công nghiệp.
- Quy hoạch và đo đạc vùng nguyên liệu cho các nhà máy.
- Lập và phân tích các dự án đầu tư mỏ công nghiệp, xây dựng  và giao thông.
- Đánh giá tác động môi trường, cải tạo môi trường mỏ công nghiệp.
- Kinh doanh các loại máy móc, thiết bị cho các ngành: Trắc địa, Địa chất, Khai thác, Tuyển khoáng, Thiết bị cho các dây chuyền công nghệ trong các nhà máy.
- Kinh doanh vật liệu xây dựng thông thường và các vật liệu công nghệ mới.
- Tìm kiếm thăm dò và thiết kế khai thác nước ngầm.
- Vận tải hàng hóa bắng ô tô.

 

Viết bình luận