Video mới

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Tư vấn đánh giá chất lượng, trữ lượng, giá trị kinh tế mỏ.
- Khoan thăm dò Địa chất và ĐCTV-ĐCCT.
- Tư vấn đầu tư và mua bán mỏ.
-Tư vấn chuyển giao công nghệ khai thác, tuyển khoáng và chế biến khoáng sản.
-Tư vấn khai thác khoáng sản, xây dựng mỏ công nghiệp.
-Quy hoạch và đo đạc vùng nguyên liệu cho các nhà máy.
-Lập và phân tích các dự án đầu tư mỏ công nghiệp, xây dựng và giao thông.
-Đánh giá tác động môi trường, cải tạo môi trường mỏ công nghiệp.
-Kinh doanh các loại khoáng sản, khoáng chất công nghiệp và sản phẩm từ khoáng sản.
-Kinh doanh các loại máy móc, thiết bị cho các ngành: Trắc địa, địa chất, khai thác,
 tuyển khoáng, thiết bị cho các dây chuyền công nghệ trong các nhà máy.
-Kinh doanh vật liệu xây dựng thông thường và các loại vật liệu công nghệ mới.
-Tìm kiếm thăm dò và thiết kế khai thác nước ngầm.

Viết bình luận